Het verkooptraject

De specialisten van Sophista zetten zich in als actieve en deskundige adviseurs en voeren - al dan niet samen met uw huidige adviseurs - de volgende werkzaamheden in het verkooptraject:
  • Strategieformulering en bepaling profiel. In overleg met u bepalen we hoe het verkooptraject vormgegeven wordt en leggen we de randvoorwaarden vast.
  • Marktanalyse en research. Om de kansen en bedreigingen in de markt in te kunnen schatten en te kunnen beoordelen, wordt een marktanalyse uitgevoerd.
  • Opstellen waarderings- en informatiememorandum. We voeren een initiële waardering uit waarin een bandbreedte wordt bepaald voor de waarde van de onderneming. Dit vormt mede de basis voor de onderhandelingsstrategie verder in het verkooptraject. Daarnaast stellen we een informatiememorandum op waarin de strategische meerwaarde van de onderneming voor de potentiële kopers wordt beschreven.
  • Opstellen longlist potentiële kandidaten. Op basis van de analyses en in overleg met u (u kent uw branche immers als geen ander) stellen we een longlist van mogelijke geïnteresseerden op.
  • Selectie en benaderen kandidaten. Sophista benadert de mogelijk geïnteresseerden met behoud van anonimiteit van de ondernemer. Pas na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring vertellen we om welke onderneming het gaat en verstrekken we het informatiememorandum.
  • Onderhandelen met kandidaten. Bij de onderhandelingen tijdens het verkooptraject treden we als buffer voor u op, zodat de processen binnen de onderneming ongestoord plaats blijven vinden. Ook kan het zijn dat u – na het verkooptraject - nog een periode samenwerkt voor een goede overdracht; een goede relatie is hierbij van belang.
  • Letter of Intent. Zijn de onderhandelingen op hoofdlijnen afgerond, dan stellen we een intentieverklaring op en kan het due diligence-onderzoek plaatsvinden.
  • Due diligence-onderzoek en finale onderhandelingen. Ook in deze fase van het verkooptraject treden we als buffer voor u op. Wij regelen de communicatie tussen de verschillende partijen en voeren de finale onderhandelingen.
  • Opstellen koopovereenkomst. Wanneer het due diligence-onderzoek is afgerond wordt de koopovereenkomst opgesteld, eventueel door een later aan te wijzen jurist.
  • Closing. Uiteindelijk vindt levering van de aandelen/activiteiten plaats en wordt het verkooptraject bij de notaris afgerond. 

KOM ONS

 

TEAM VERSTERKEN
 

BEKIJK DE VACATURES

Maak kennis met 

 

DE MENSEN

 

VAN SOPHISTA

 

OVER SOPHISTA
 

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10