Waarom is geheimhouding belangrijk bij een overname?

Een geheimhoudingsverklaring moet er voor zorgen dat een potentiële koper de vertrouwelijke informatie over een te verkopen onderneming uitsluitend kan gebruiken ter beoordeling van zijn eventuele interesse in koop van de betreffende onderneming. De vertrouwelijke informatie wordt verstrekt via bijvoorbeeld een informatiememorandum. Ook ná verkoop moet deze informatie vertrouwelijk behandeld worden.

Een geheimhoudingsverklaring moet bijvoorbeeld voorkomen dat een potentiële koper:

  • Vertrouwelijke informatie over de te verkopen onderneming in de markt gebruikt naar klanten en leveranciers;
  • Goede personeelsleden van de te verkopen onderneming benadert met aanbiedingen om over te stappen.

De titel dekt overigens maar gedeeltelijk de lading. Zo wordt in de overeenkomst vaak de aansprakelijkheid voor aandeelhouders, management en adviseur van de te verkopen onderneming met betrekking tot de verstrekte informatie beperkt. Tevens bedingen aandeelhouders, management en adviseur van deze onderneming vrijheid ten aanzien van structurering van het verkoopproces. Denk bijvoorbeeld aan het met één of meerdere potentiële kopers tegelijk gesprekken aangaan, onderhandelen en zonder verplichtingen gesprekken en onderhandelingen kunnen afbreken.

Een geheimhoudingsverklaring wil nog wel eens tot discussies met potentiële kopers leiden. Denk aan:

  • Boetebeding bij overtreding van de overeenkomst;
  • Termijnen van geheimhouding.

Deze discussies kunnen leiden tot (ongewenste) vertragingen in het verkoopproces en vaak onnodige irritaties bij betrokkenen. De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) heeft nu het initiatief genomen voor het opstellen van een nieuwe standaard geheimhoudingsverklaring. Dat zou vertragingen, irritaties en ander gedoe tussen de bij de NVP aangesloten investeerders enerzijds en adviseurs en hun klanten anderzijds kunnen voorkomen. 

 

Geert-Jan van Logtestijn 30 juli 2020
Geert-Jan van Logtestijn
 

terug naar nieuwsoverzicht

KOM ONS

 

TEAM VERSTERKEN
 

BEKIJK DE VACATURES

Maak kennis met 

 

DE MENSEN

 

VAN SOPHISTA

 

OVER SOPHISTA
 

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10