Terugblik

Ook zal de vraag weer gesteld zijn: kunnen we de crisis achter ons laten? Elke ondernemer zal daar anders tegen aan kijken. Binnen Sophista evalueren we ookhet voorbije jaar. Het was weer boeiend!

We zijn succesvol geweest bij een aantal bedrijven die in financieel zwaar weer zaten. De liquiditeit en daarmee continuïteit stond ter discussie. Bij alle bedrijven is het ons daarbij gelukt om samen met de ondernemer zodanige maatregelen te treffen dat er weer vertrouwen in de toekomst ontstond en er een rendabele exploitatie mogelijk werd. Bovendien was in vrijwel alle projecten de bank bereid kredietfaciliteiten te continueren en in een paar gevallen zelfs uit te breiden. En dat terwijl men al bij intensief beheer was ondergebracht.

“Fusies en ruzies" kwamen ook langs. Aandelen moesten gewaardeerd worden bij uitkoop van aandeelhouders en in een enkel geval bij echtscheiding. Niet alleen vaktechnische kwaliteiten zijn dan essentieel, maar ook emotionele zaken spelen dan een belangrijke rol. Als adviseur moet je daar goed mee om kunnen gaan.

De meeste overnames zijn inmiddels afgerond. Mooie transacties werden gerealiseerd, waarbij ondernemers zeer tevreden waren. Een van deze transacties was er één voor een ondernemer, waarbij wij in het verleden aan de andere kant van de tafel hadden gezeten. Onder het motto “if you can’t beat them, join them" had hij gevraagd om bij andere transacties voortaan voor hem op te treden. Twee jaar geleden was hij onze wederpartij bij de aankoop van een bedrijfsonderdeel. Nu verkocht hij een aantal deelnemingen in het buitenland. Dat mochten we voor hem verzorgen. Zelfs nog in deze tijd komen er situaties voor dat het realiteitsgehalte aan de andere kant van de tafel ontbreekt. In een enkel geval kon dan geen overeenstemming bereikt worden.

De laatste maanden zien we meer beweging in de overnamemarkt. Ondernemers kijken weer fris naar de toekomst. Een idee om een overname ook te overwegen? Overnames kunnen bijvoorbeeld uw groei versnellen. Nu zijn er nog realistische prijsniveaus. Misschien iets om ook eens over na te denken, zo aan het eind van het jaar.

 
Namens het hele team van Sophista wens ik u heel fijne feestdagen toe!

Pieter van den Berg

 

Managing Partner

Sophista

 

Column geplaatst in nummer 130 van Zaanbusiness


terug naar nieuwsoverzicht

KOM ONS

 

TEAM VERSTERKEN
 

BEKIJK DE VACATURES

Maak kennis met 

 

DE MENSEN

 

VAN SOPHISTA

 

OVER SOPHISTA
 

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10