Omgaan met onzekerheid

Bizar en onwerkelijk. De impact van het Coronavirus op de samenleving is verstrekkend. Hoewel we op het moment van schrijven de totale omvang nog niet weten, is het uiteraard alle hens aan dek voor ondernemers, organisaties en werknemers. In de vele gesprekken die wij met onze opdrachtgevers, leveranciers en relaties voeren, zien we dat ondernemers direct handelen en moeilijke beslissingen nemen onder grote onzekerheid.

In beginsel zijn ondernemers gewend om te handelen onder onzekerheid. Om de verwachte positie en situatie in de nabije toekomst te verbeteren nemen ondernemers continu beslissingen. De afgelopen jaren is dit ook steeds belangrijker geworden. Tijdens de hoogconjunctuur van de afgelopen jaren veranderen business modellen steeds sneller. Enerzijds door technologische innovaties en de opkomst van disruptieve bedrijven. Anderzijds door omgevingsfactoren als klimaat, wetgeving en maatschappelijke veranderingen. Alleen al in het afgelopen jaar is veel discussie gevoerd over de impact van stikstof, Brexit en grillig consumentengedrag. Daarbij stonden vooruitzichten van diverse sectoren sinds het laatste kwartaal onder druk, maar waren risico’s redelijkerwijs in te schatten en te overzien. Ook was het ophalen van bedrijfsfinanciering doorgaans goed te doen door de lage rente en de zoektocht naar rendement door investeerders.

Onder al deze omstandigheden en afhankelijkheden koerste de ondernemer samen met zijn team naar een volgende groeifase van zijn onderneming. Handelend op basis van onzekere, maar in te schatten verwachtingen in de toekomst. Stabiliteit en voorspelbaarheid van de kasstromen die ondernemingen genereren zorgen daarbij voor een solide bedrijfswaardering.

Dan ineens zorgt het Coronavirus voor een mate van risico dat bijna onmogelijk valt in te prijzen. Iets dat een kleine risicokans heeft dat het gebeurt, maar een enorme schade veroorzaakt als het zich openbaart. Met recht een force majeure. Ook nu vragen de omstandigheden om directe actie door ondernemers, instanties en regeringen. Ook al is de omvang, uitwerking van scenario’s niet of niet geheel duidelijk. Men moet zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en de situatie op de korte termijn, zodat de focus op de langere termijn op continuïteit kan liggen. De wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van ondernemingen zijn cruciaal. Iedereen neemt hierop actie en draagt zijn steentje bij.

Cash is king is een veel gehoord adagium. Natuurlijk worden korte termijn besparingen direct gerealiseerd, maar tegelijkertijd zien we bij ondernemers ook nieuwe initiatieven en creatieve oplossingen voorbij komen, waar veelal ook de samenwerking wordt opgezocht. In deze nieuwe situatie staan we niet alleen en merken we een saamhorigheid om met elkaar hier doorheen te komen. En ook dan blijven ondernemers wederom handelen en nemen zij beslissingen op grond van nieuwe verwachtingen. Zodat ondernemingen zich op de lange termijn weer kunnen richten op groei en waardecreatie.

André Scheirlinck.jpg

 
Deze blog van André Scheirlinck verscheen in de digitale Zaanbusiness. 

(editie 180 - 16 april 2020) 

 

 

 


terug naar nieuwsoverzicht

KOM ONS

 

TEAM VERSTERKEN
 

BEKIJK DE VACATURES

Maak kennis met 

 

DE MENSEN

 

VAN SOPHISTA

 

OVER SOPHISTA
 

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10