Letter of Intent

Wanneer de onderhandelingen inzake een bedrijfsovername op hoofdlijnen zijn afgerond, wordt vaak een Letter of Intent (LOI) gesloten tussen de verkopende en kopende partij. Met de ondertekening van de Letter of Intent, of intentieovereenkomst, geven partijen aan dat zij de intentie hebben de onderneming te verkopen en kopen. Een Letter of Intent lijkt wellicht onnodig formeel, maar heeft zeker een belangrijke functie. Het vervolg van het overnametraject kan nog een lange periode in beslag nemen.

Afspraken in de Letter of Intent

De Letter of Intent bevat concrete afspraken over de vervolgstappen om te komen tot de daadwerkelijke bedrijfsoverdracht. Daarnaast bevat de Letter of Intent afspraken over het contact met andere potentiële kopers (wel/geen exclusiviteit) en de mate van informatieverstrekking aan de koper. Het boekenonderzoek zal immers nog plaatsvinden, waarin veel vertrouwelijke informatie dient te worden verstrekt aan de koper. Deze informatie zal verkoper uitsluitend ter inzage willen geven indien het ‘Point of no return’ is bereikt en de kans van slagen maximaal is.

Opschortende voorwaarden in de Letter of Intent

Een getekende Letter of Intent geeft comfort dat dit ‘Point of no return’ is bereikt. Partijen hoeven echter niet volledig gebonden te zijn aan de overname. De Letter of Intent kan één of meer opschortende voorwaarden bevatten, waaronder:

  • Voorbehoud voor uitkomsten van het boekenonderzoek.
  • Financieringsvoorbehoud.
  • Goedkeuring van het bestuur en/of de aandeelhouders.

Met een beroep op een opschortende voorwaarde kan koper de onderhandelingen afbreken zonder dat een schadevergoeding verschuldigd is.

Doel van de Letter of Intent

Voor zowel verkoper als koper is het dan ook belangrijk helder te hebben wat zij met de Letter of Intent beogen. Willen partijen elkaar in dit stadium zoveel mogelijk binden of worden uitsluitend afspraken gemaakt om het proces naar de koopovereenkomst te stroomlijnen? Dit kan per situatie verschillen. Wij raden u daarom aan om bij het opstellen van een Letter of Intent tijdig advies in te winnen van een specialist.


terug naar nieuwsoverzicht

KOM ONS

 

TEAM VERSTERKEN
 

BEKIJK DE VACATURES

Maak kennis met 

 

DE MENSEN

 

VAN SOPHISTA

 

OVER SOPHISTA
 

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10