Kennis is macht?

Sir Francis Bacon Kennis is macht. Sir Francis Bacon benoemde dit al in de 16e eeuw. Wanneer men veel weet of deskundig is, is men in staat meer invloed uit te oefenen. Tegenwoordig moeten we dit nuanceren: informatie is door technologische ontwikkelingen overal beschikbaar. De spreuk lijkt dan ook achterhaald en wordt veelal uitgebreid: Kennis is macht, maar kennisdeling is kracht! Daar gaat het tegenwoordig om. Ook tijdens het overnameproces.  

In onze praktijk vragen klanten regelmatig naar wat wel en niet gezegd kan worden tijdens de aan- of verkoop van de onderneming. Logisch: zeker in de beginfase is het nog maar de vraag of de deal rondkomt. Is het geveinsde interesse van de koper? Wil hij in de keuken kijken van de concurrent? De neiging bestaat om dan terughoudend te zijn bij het verstrekken van informatie over uw onderneming. En terecht! 

Anderzijds speelt openheid een belangrijke rol. Wanneer u uitsluitend summiere informatie verstrekt aan de koper en de onderhandelingen vervolgens start, kunt u bij verkoop een teleurstellende deal krijgen. Na de uitvoering van het due-diligence- of boekenonderzoek kunnen de uitkomsten van het onderzoek aanleiding geven voor nieuwe onderhandelingen. Een voorbeeld.

Vorig jaar zijn we betrokken geweest bij de aankoop van een onderneming. Een dienstverlener. Omwille van de vertrouwelijkheid laat ik de sector achterwege. Partijen hadden elkaar al gevonden en de koper  had ons gevraagd hem bij te staan. Na de ondertekening van de NDA - “non-disclosure-agreement” - ontvingen we documentatie over het bedrijf en beperkte financiële rapportages. Het werd voor ons voldoende geacht om een bieding uit te brengen.

De waardebepaling, effecten na overname en financiële haalbaarheid hebben we beoordeeld. Met veel voorbehouden door beperkte informatie, de juistheid van het verstrekte materiaal, etc. hadden we een voorstel uitgebracht dat recht deed aan de situatie van dat moment en de kennis die we op dat moment hadden. Overeenstemming werd bereikt over de koopprijs en het boekenonderzoek volgde. Uit het boekenonderzoek kwam naar voren dat de rendementen van de afgelopen jaren te hoog berekend waren. Zo waren betalingsregelingen met leveranciers die in de toekomst tot extra uitgaven leiden, niet in het resultaat van de onderneming verwerkt. Gevolg was dat de uiteindelijke aankoopprijs werd gehalveerd!

Als verkopende partij moet u heel goed bepalen welke informatie u verstrekt in welke fase van het verkoopproces aan de (mogelijke) koper. Wanneer u bewust of onbewust zaken achterhoudt die van essentieel belang zijn voor de waarde van uw onderneming, kan dat het uiteindelijke resultaat bij verkoop enorm beïnvloeden. U heeft bijvoorbeeld al andere geïnteresseerden afgeschreven of u kunt zich juridisch niet meer terugtrekken uit de transactie omdat hier in de (ver-)koopovereenkomst niets over is opgenomen. En dat was niet de deal waar u oorspronkelijk op had gehoopt. Laat het u niet gebeuren!


terug naar nieuwsoverzicht

Eindejaarsseminar 'Doorzettingsvermogen'

 

Terugblik

Werken bij Sophista?

 

BEKIJK ONZE VACATURES

Whitepaper

De 5 essentiële verkoopfasen

van uw onderneming

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10