Concurrentievoordelen

De Zaanse Ondernemersdag viert een jubileum. Het jaarlijkse evenement wordt alweer voor de 30e keer gehouden. Een mooie mijlpaal en een felicitatie waard! Dit jaar zal er, naast de jaarlijkse startersprijs en ondernemersprijs, onder meer gesproken worden over manieren om de concurrentie voor te blijven.

Uiteraard valt de term concurrentie(voordelen) regelmatig binnen onze adviespraktijk van fusies en overnames. Of we nu aan verkoopzijde of koopzijde van een traject adviseren, een financieringstraject behandelen of optreden als onafhankelijke deskundige in een waarderingstraject, er wordt altijd ingegaan op het onderscheidende vermogen van de onderneming en wijze waarop de concurrentie van invloed is op de bedrijfsactiviteiten.

In samenhang met sector- en algehele economische marktomstandigheden speelt het krachtenveld van concurrentie in al zijn facetten daarom een grote rol in onze bedrijfswaarderingen. Een onderneming met een sterke concurrentiepositie kan vaak sneller groeien dan zijn concurrenten als het marktaandeel wordt vergroot. Zoals we ook eerder hebben genoemd in onze bijdragen, is de economische waarde van een onderneming afhankelijk van de toekomstverwachtingen en omgevingsfactoren van het bedrijf: de toekomstige verdiencapaciteit. Binnen de discounted cashflow (DCF) waarderingsmethode zijn toekomstige vrije geldstromen bepalend, die aan de hand van de strategie, marktpositionering en onderscheidende waardedrijvers worden geprognosticeerd. Vervolgens worden de vrije geldstromen contant gemaakt tegen een rendementseis, die rekening houdt met onzekerheid en risico. De som van deze contante vrije geldstromen is de gecalculeerde ondernemingswaarde.

Zowel in de teller (de geldstromen) als in de noemer (risicoprofiel) van de formule van de DCF waarderingsmethode houden we daarbij rekening met de aanwezigheid van concurrentievoordelen. In  onze waarderingssystematiek gaat het daarbij om het vooruitzicht om een bovengemiddeld rendement te behalen op het geïnvesteerd vermogen. Daarnaast dienen er concurrentievoordelen te zijn die dit rendement op de langere termijn waarborgt en op peil houdt. Uiteraard gaat het daarbij om het verhaal achter de cijfers.  Een spreadsheet vol met (gewenste) toekomstige groeipercentages en een hoog marktaandeel is snel gemaakt, maar onvoldoende onderbouwd. Inzicht in het verdienmodel is noodzakelijk om de echte concurrentievoordelen zichtbaar te maken en te kwantificeren. Bedrijven die substantieel waarde toevoegen onderscheiden zich door jaar in  jaar uit perfecte prestatie te leveren. De verwachtingen van hun klanten worden keer op keer gerealiseerd, zelfs overtroffen en nieuwe product-marktcombinaties worden succesvol gecreëerd.

Zoals vaak geldt ook hier dat aan de top blijven soms nog moeilijker is dan de top te bereiken. De groei van succesvolle bedrijven blijft niet onopgemerkt bij andere bedrijven. Concurrenten leren snel, nemen de strategie over en willen eveneens een graantje meepikken. Bedrijven die dusdanige concurrentievoordelen hebben gecreëerd en op langere termijn binnen veranderende marktomstandigheden hun marktaandeel en rendement op geïnvesteerd vermogen op peil weten te houden creëren veel waarde. De jaarlijkse geldstromen zijn goed op orde, er kan geïnvesteerd worden in mensen, materieel en innovaties en bedrijfsrisico’s kunnen gemitigeerd worden. Het kunnen blijven ontwikkelen van concurrentievoordelen is leidend voor een hogere waarde. Wellicht dat daarom de grootste beursgenoteerde bedrijven van de wereld niet meer de traditionele organisaties zijn van de afgelopen 15 jaar, maar de huidige techbedrijven zoals Apple, Google, Amazon, Facebook en Microsoft.

André Scheirlinck.jpg

 

Deze blog van André Scheirlinck verscheen in Zaanbusiness 

(editie 171 - 12 oktober 2018) 

 

 


terug naar nieuwsoverzicht

KOM ONS

 

TEAM VERSTERKEN
 

BEKIJK DE VACATURES

Maak kennis met 

 

DE MENSEN

 

VAN SOPHISTA

 

OVER SOPHISTA
 

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10