Fusies en ruzies!

Fusies en ruzies Peter belt in paniek op. Hij had onze naam doorgekregen van een klant. Hij is één van de aandeelhouders van een landelijk opererend bedrijf. Het zit in zwaar weer. De markt zit tegen en er moet crisismanagement worden toegepast. Er moet stevig ingegrepen worden en er moeten impopulaire maatregelen getroffen worden. Niet leuk maar noodzakelijk om in ieder geval de onderneming in afgeslankte vorm door te kunnen laten gaan. Alle zeilen moeten worden bijgezet om het hoofd boven water te houden. Wat te doen?

Tijdens de gesprekken die volgen blijkt dat er veel meer aan de hand is. Niet alleen staat het rendement en de liquiditeitspositie onder druk. Ook de onderlinge samenwerking tussen de aandeelhouders laat te wensen over. Men verwijt elkaar gebrek aan visie en daadkracht.

Hard ingrijpen

Cruciaal is dat de aandeelhouders onderling de schouders eronder zetten. Een sterk team, dat het reorganisatieplan gezamenlijk draagt en uitvoert. Echter vaak zien we dat dan ook een aandeelhouder moet wijken. Ook hier was dit het geval. Peter had al vele malen gewezen op de noodzaak van hard ingrijpen, maar de andere aandeelhouders durfden dit niet aan. Uiteindelijk vond men hem maar lastig en moest hij maar vertrekken. Peter vond dit prima. Met dergelijke blijkbaar slappe ondernemers samenwerken paste niet in zijn beeld.

Aandeelhoudersovereenkomst

Dan komt het er op aan wat is afgesproken over een eventuele uitkoop. Veelal worden dergelijke afspraken vastgelegd in een zogenaamde aandeelhoudersovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de verschillende aandeelhouders, dan wel ieders personal holding, waarin o.a. afspraken gemaakt worden wanneer men als aandeelhouder zijn of haar aandelen moet aanbieden. Verplichte aanbieding moet bijvoorbeeld wanneer men (permanent) arbeidsongeschikt wordt of wanneer de zeggenschap over de personal holding verloren gaat. Ook komt het voor dat in dergelijke gevallen over prijsbepaling van de aandelen bepalingen worden opgenomen.
 
In dit geval hadden de aandeelhouders een bijzondere bepaling in de overeenkomst opgenomen: bij vertrek zouden de aandelen op gelijke wijze gewaardeerd worden als bij het aangaan van de overeenkomst. Omdat Peter de aandelen enkele jaren geleden had verkregen via een management buy out en daar fors voor had betaald, kon hij dat nu weer terugkrijgen. Een bijzondere bepaling! Gelet op de situatie waar het bedrijf in verkeerde, vormde dit totaal geen weerspiegeling van de werkelijke waarde van de onderneming op dat moment. Het was voor Peter een mooie steun in de rug om de onderhandelingen in te gaan. Veel emotionele gesprekken en discussies waren het gevolg, terwijl daadkracht naar de organisatie noodzakelijk was.  

Hoe is het bij u geregeld?

Ga ook eens na hoe het bij u geregeld is wanneer u of uw compagnon al dan niet vrijwillig opstapt. Wat is de formele procedure? Wat is een eventuele opzegtermijn om zodoende vervanging te kunnen regelen? Hoe wordt de prijs bepaald? Moet u dit dan direct betalen of wordt er een financieringsregeling opgenomen zodat u in termijnen kunt betalen? Zijn er concurrentie- en/of relatiebedingen opgenomen? Mag de vertrekker personeel meenemen?

Stof tot nadenken! Het voorkomt vele (noodzakelijke) fusies en ruzies.


terug naar nieuwsoverzicht

Eindejaarsseminar 'Doorzettingsvermogen'

 

Terugblik

Werken bij Sophista?

 

BEKIJK ONZE VACATURES

Whitepaper

De 5 essentiële verkoopfasen

van uw onderneming

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10