Management Buy Out checklist

Management Buy Out checklist.jpg Participeren in een bedrijf middels een Management Buy Out is een aantrekkelijke kans. Het grote voordeel van een Management Buy Out koop is dat de kopende partij reeds over substantiële kennis over de onderneming beschikt. Desalniettemin is ook bij een Management Buy Out een goede voorbereiding essentieel voor het slagen van de transactie, onderstaande Management Buy Out checklist helpt daarbij.

De management Buy Out checklist

1. Strategieformulering en schrijven business plan

Nu de verkopende partij bekend is, kan een strategie worden opgesteld voor het overname proces. Treedt u alleen op als koper of samen met meer werknemers? In het laatste geval is het maken van duidelijke afspraken startpunt. Hoe ziet uw toekomstvisie voor de onderneming eruit en sluiten de visies van uw toekomstige partners hierbij aan? Maar ook, hoe zal de juridische structuur na overname eruit zien? En welke afspraken worden gemaakt tussen de toekomstige partners onderling?

2. Benaderen van de DGA

Heeft u een voorstel gekregen van de DGA om het bedrijf over te nemen, dan heeft u hier samen waarschijnlijk al diverse gesprekken over gevoerd. Anders is het wanneer u de DGA een voorstel wilt doen. Het is raadzaam om tijdig het gesprek aan te gaan en te peilen of de DGA bereid is de onderneming over te dragen, in plaats van de DGA te verrassen met een voorstel tot overname.

3. Marktanalyse en waardering

Voordat u een voorstel kan uitbrengen, dient de waarde van de onderneming te worden bepaald. Hierbij dient zoveel mogelijk marktinformatie worden verkregen om de kansen en bedreigingen na overname in te schatten.

4. Onderhandelen met de DGA

Uw baas wordt uw onderhandelingspartij, vaak met een andersoortig uitgangspunt en dit brengt ‘gevoeligheden’ met zich mee. Laat u daarom bijstaan door een ervaren adviseur. Deze kan bij de onderhandelingen optreden als buffer tussen u en de verkoper, waardoor de relatie tussen u beiden goed blijft.

5. Due diligence-onderzoek

Het is al gezegd, voordeel van een Management Buy Out is de reeds bij koper aanwezige kennis van de onderneming. Echter, als kopende partij heeft u altijd een onderzoeksplicht naar de onderneming. U wilt immers voorkomen dat u na overname te maken krijgt met onaangename verrassingen. Ook bij een Management Buy Out transactie maakt daarom de uitvoering van een due diligence-onderzoek (boekenonderzoek) onderdeel uit van de voorbereiding.

6. Financiering

De financiering is een belangrijk aandachtspunt bij een overname middels een Management Buy Out. Vaak is er bij een Management Buy Out een financieringsbehoefte waarbij een bank nodig is en daarnaast ook risicodragend vermogen van bijvoorbeeld de verkopende partij. Het uiteindelijke doel is dat de ondernemer een passende financiering voor de overname krijgt met de beste condities.

7. Informeren medewerkers

Het personeel dient uiteraard ook geïnformeerd te worden over de Management Buy Out. Kies hiervoor het juiste moment. Informeer vooral niet te snel in het traject. Er bestaat altijd een kans dat de overname toch niet doorgaat. Zodra de deal definitief is, kunt u de werknemers informeren over de toekomstplannen voor de onderneming en de belangrijkste gevolgen voor het personeel.

 
Bovenstaande Management Buy Out checklist geeft de belangrijkste aandachtspunten ter overweging. Duidelijk is dat een Management Buy Out een bijzonder traject blijft, met name vanwege de relatie die reeds aanwezig is tussen koper en verkoper. Wij zijn bekend met alle factoren en kunnen u uitstekend adviseren bij het gehele traject van de Management Buy Out. Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact met ons op.

KOM ONS

 

TEAM VERSTERKEN
 

BEKIJK DE VACATURES

Maak kennis met 

 

DE MENSEN

 

VAN SOPHISTA

 

OVER SOPHISTA
 

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10