Due diligence

Tijdens de onderhandelingsfase van een voorgenomen transactie heeft de koper een beeld gekregen van de onderneming. Dit beeld is gebaseerd op de verstrekte informatie en de aanvullende gesprekken. Wanneer op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt, zal de koper willen controleren of dit beeld van de onderneming overeenkomt met de werkelijkheid. Dit proces wordt ook wel het boekenonderzoek (due diligence) genoemd.

Reikwijdte van het due diligence

Na ondertekening van de LOI (Letter of Intent; intentieverklaring) zal het due diligence plaatsvinden. De reikwijdte van het due diligence hangt af van verschillende factoren, waarbij de transactievorm vaak een belangrijke is. Indien sprake is van een aandelentransactie, dan zal de koper zich ervan willen verzekeren dat hij na overname niet wordt geconfronteerd met zogenaamde ‘lijken in de kast’. Bij een activa/passiva transactie is ieder actief zorgvuldig omschreven en is het risico op verborgen gebreken kleiner, waardoor het due diligence in de regel beperkt kan blijven. Maar ook andere factoren, zoals de bekendheid van koper met de onderneming en de complexiteit van de onderneming hebben een belangrijke invloed op de omvang van het due diligence.

Due diligence in de praktijk

Hoe werkt een due diligence dan in de praktijk? Meestal vindt het due diligence plaats aan de hand van een checklist. Met deze checklist wordt alle benodigde informatie opgevraagd door de kopende partij. Een due diligence kan worden uitgevoerd op ieder aspect van een onderneming, bijvoorbeeld op financieel, fiscaal, juridisch en/of commercieel vlak. checklist Andere aandachtsgebieden kunnen zijn: onroerend goed, verzekeringen, personeel, pensioen, vergunningen, milieu, etc. In verband met de informatieplicht zal de verkoper de relevantie informatie dan aan de koper moeten verstrekken.

Na afronding van het due diligence zal de koper zijn bevindingen rapporteren en wellicht proberen de onderhandelingen te heropenen. De verkoper kan dan terugvallen op de LOI die eerder tussen partijen is overeengekomen. Afhankelijk van de mate van gedetailleerdheid van de LOI kan er mogelijk een aanpassing van de koopsom plaatsvinden. Het is voor de verkoper dan ook belangrijk om zoveel mogelijk afspraken al in een vroeg stadium, in ieder geval in de LOI, tot in detail vast te leggen.

 

Wilt u meer weten over het due diligence en de vervolgfasen in het verkooptraject? Download dan nu onze whitepaper "Marsroute bij de verkoop van uw onderneming".

KOM ONS

 

TEAM VERSTERKEN
 

BEKIJK DE VACATURES

Maak kennis met 

 

DE MENSEN

 

VAN SOPHISTA

 

OVER SOPHISTA
 

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10