Bedrijfsovername met of zonder personeel

Bedrijfsovername personeel Bij een bedrijfsovername of fusie is het personeel van de targetonderneming vaak aandachtspunt. De verkopende partij heeft vaak het beste voor met haar personeel. Helaas heeft een potentiële koper andere belangen en daardoor een andere uitgangspositie. Het doel van een fusie of bedrijfsovername is immers vaak het behalen van synergievoordelen. Deze synergie kan worden gecreëerd door omzetgroei en/of door kostenverlaging. Niet zelden blijkt dat na een fusie of een overname er sprake zal zijn van teveel personeel op bepaalde afdelingen/functies binnen de totale onderneming. Voor een koper kan het derhalve voordelen bieden om bij een bedrijfsovername personeel achter te laten bij de verkoper. Maar is dit juridisch toegestaan? Wat mag wel en wat mag niet?

Aandelentransactie versus activa-passiva transactie

Bij een bedrijfsovername kan onderscheid gemaakt worden tussen een aandelentransactie en een activa-passiva transactie. Dit onderscheid heeft ook consequenties voor de wetgeving met betrekking tot personeel.

Aandelentransactie:

De rechtspersoon (de vennootschap) wordt in zijn geheel overgenomen. Het personeel is in dienst bij de vennootschap en blijft dat derhalve ook na de bedrijfsovername. In deze situatie verandert er niets aan de positie van het personeel.

Activa-passiva transactie:

Een deel van de activiteiten van de onderneming worden overgedragen. Verkoper blijft aandeelhouder van de rechtspersoon waarbij het personeel in dienst is. Maakt het personeel in dit geval onderdeel uit van de overname? Ja, wanneer sprake is van overgang van onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip uit de arbeidsovereenkomsten met personeel voortvloeien over op de verkrijger van de onderneming. Van overgang van onderneming is sprake bij een overgang, ten gevolge van een overeenkomst, fusie of splitsing, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt. Bij een bedrijfsovername is dit bijna altijd het geval.

Wetgeving bedrijfsovername personeel

Het personeel blijft dus ook na de bedrijfsovername in dienst. Bovendien blijven de arbeidsvoorwaarden die gelden op het moment van de bedrijfsovername van kracht. Het personeel behoud na de bedrijfsovername haar salaris en alle overige afspraken zoals overwerkvergoedingen, reiskostenvergoedingen, bonussen, winstdeling en aanspraken op opgebouwd verlof. Dat deze afspraken mogelijk verschillen van de afspraken die zijn gemaakt met de werknemers van de kopende partij, verandert hier niets aan.

Alternatieve mogelijkheden

Personeel wordt dus goed beschermd door de wetgeving in de situatie van een bedrijfsovername. Betekent dit dat er voor een potentiële koper dan geen enkele mogelijkheid is om een personeelsreductie door te voeren en op deze manier de beoogde synergievoordelen te behalen? Nee, er zijn natuurlijk mogelijkheden.

De potentiële koper kan met de verkoper specifieke afspraken maken over de overname van het personeel. Indien een deel van het personeel geen onderdeel dient uit te maken van de bedrijfsovername, dan kan de huidige werkgever proberen een regeling te treffen met de medewerker(s). Dit zal te allen tijde maatwerk zijn en het is dan ook van belang dat partijen zich hierbij laten begeleiden door een gespecialiseerd arbeidsjurist.

Wilt u meer weten?

Myriam den Blanken
Wilt u meer weten over een bedrijfsovernamen met betrekking tot het personeel? Neem contact op met Myriam den Blanken (+31 6 52 09 16 89).
 
Geheel vrijblijvend maken we een afspraak en bespreken we wat we voor u kunnen beteken.

 

KOM ONS

 

TEAM VERSTERKEN
 

BEKIJK DE VACATURES

Maak kennis met 

 

DE MENSEN

 

VAN SOPHISTA

 

OVER SOPHISTA
 

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10