Het overname proces

Bij de overname van een onderneming zijn uw wensen vanzelfsprekend het uitgangspunt. U bepaalt op welke onderdelen wij u bijstaan in het proces:
  • Strategieformulering en bepaling profiel. Heeft u al contact met een verkoper, dan stellen we een strategie voor het overname proces op: welke stappen moeten worden genomen en wie neemt deze stappen? Bent u nog niet in contact met een verkoper, dan brengen wij eerst in kaart wat u precies zoekt en bepalen we daarna de vervolgstappen voor de overname.
  • Opstellen longlist potentiële kandidaten. Sophista gaat actief op zoek naar een door u gewenst bedrijf en schat de verschillende risico’s nauwkeurig in. Wij stellen een longlist op met ondernemingen die aan uw eisen voor overname voldoen.
  • Selectie en benaderen kandidaten. De longlist bespreken wij met u, waarna wij - met waarborging van uw anonimiteit middels een geheimhoudingsverklaring - deze partijen benaderen.
  • Marktanalyse en waardering. Voordat geboden kan worden of op een vraagprijs kan worden gereageerd, moet de waarde van de onderneming worden bepaald. Daarnaast moet zoveel mogelijk marktinformatie worden verkregen om de kansen en bedreigingen na overname in te schatten.
  • Onderhandelen met kandidaten. Bij de onderhandelingen zijn wij een buffer tussen u en de verkoper, waardoor de relatie tussen u beiden goed blijft. Belangrijk, zeker wanneer u na de overname nog een periode samenwerkt.
  • Letter of Intent. De belangrijkste punten van overeenstemming worden door ons vastgelegd in een LOI.
  • Due diligence-onderzoek en finale onderhandelingen. Wij nemen ook de uitvoering of begeleiding van een due diligence-onderzoek (boekenonderzoek) op ons. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot nieuwe onderhandelingen of - in het uiterste geval - tot het advies om de transactie niet door te laten gaan vanwege bepaalde risico’s.
  • Financiering. Wij weten als geen ander hoe banken tegen financiering van een overname aankijken. Als onafhankelijk adviesbureau kunnen wij geheel onbevooroordeeld bekijken wat voor u de beste partij is. Uiteindelijk doel is dat u als ondernemer een passende financiering voor de overname krijgt met de beste condities.
  • Opstellen koopovereenkomst. Wanneer het due diligence-onderzoek is afgerond, wordt de koopovereenkomst voor de overname opgesteld, eventueel door een later aan te wijzen jurist.
  • Closing. Uiteindelijk vindt levering van de aandelen/activiteiten plaats en wordt de overname bij de notaris afgerond. 

KOM ONS

 

TEAM VERSTERKEN
 

BEKIJK DE VACATURES

Maak kennis met 

 

DE MENSEN

 

VAN SOPHISTA

 

OVER SOPHISTA
 

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10