Financieringsplan opstellen anno 2015

Financieringsplan opstellen.jpg Het MKB speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie maar is zwaar getroffen door de crisis. Nederlandse banken zijn strengere kredietvoorwaarden gaan hanteren waardoor ondernemers niet altijd in aanmerking komen voor bancaire financiering. Tegelijkertijd wordt in Nederland nog weinig een beroep gedaan op alternatieve vormen van financiering [1]. Hier liggen kansen voor bedrijven om een gedegen financieringsplan op te stellen om verdere groei te realiseren.

Optimaal financieringsplan opstellen door combineren financieringsvormen

Hoewel de kredietvoorwaarden van de Nederlandse banken zijn aangescherpt, heeft bancaire financiering nog altijd een aantal voordelen ten opzichte van alternatieve financieringsvormen.
  • bancaire financiering is nog steeds de meest goedkope vorm van financiering;
  • er is geen sprake van verlies van zeggenschap over de onderneming;
  • het advies van banken is op basis van ruime kennis en ervaring op het gebied van financiering van toegevoegde waarde voor ondernemers.
Ondernemers proberen dan ook steeds vaker de totale financieringsbehoefte in te vullen door bancaire financiering te combineren met een alternatieve vorm van financiering. In dit artikel wordt stil gestaan bij drie vormen:

Crowdfunding

Crowdfunding is een financieringsvorm die veel aandacht krijgt in de media. Bij crowdfunding wordt een beroep gedaan op een grote groep van relatief kleine investeerders. Deze financieringsvorm is bijzonder geschikt voor startende bedrijven of innovatieve ideeën met een aantrekkelijke propositie waaraan investeerders graag een bijdrage willen leveren. Onderdeel van het opstellen van het financieringsplan is het voeren van crowdfundingcampagne. Mits deze crowdfundingcampagne sterk wordt neergezet, is crowdfunding vaak gemakkelijker én sneller dan bancaire financiering. Het is tevens een indicator voor de economische haalbaarheid van ideeën én een marketingtool, want alle investeerders zijn ook gelijk ambassadeurs.

Informal investors

Informal investors zijn succesvolle (ex-)ondernemer die eigen vermogen investeren in andere ondernemingen. Motieven om te investeren zijn het behalen van rendement, plezier in ondernemerschap en het coachen van ondernemers. Informal investors delen mee in het risico van de onderneming en zullen daar een bepaalde zeggenschap in het bedrijf tegenover stellen, ook delen zij mee in de toekomstige winsten. Een informal investor beschikt niet alleen over ondernemerservaring en branchekennis, maar ook over een eigen netwerk. Samen met de informal investor kan de ondernemer het volledige financieringsplan opstellen voor de onderneming. Het doel is om samen met de ondernemer de onderneming in een aantal jaar te laten uitgroeien tot een succesvol bedrijf.

Kredietunies

Kredietunies zijn overgewaaid vanuit Amerika en zijn cooperaties van MKB-ondernemers die kredieten verstrekken aan ondernemers(leden) uit de eigen branche of regio die een kredietbehoefte hebben. Naast de financiering is sprake van coaching door de kredietgevende leden van de ondernemerskwaliteiten van de collega-ondernemer en ontwikkeling van de onderneming.

Samenvattend kunnen de karakteristieken van de verschillende financieringsvormen die onderdeel uit kunnen maken van het financieringsplan als volgt worden weergegeven:

Financieringsplan opstellen

Crowdfunding, informal investors en kredietunies zijn slechts een aantal vormen die een ondernemer ter beschikking staan bij het opstellen van een financieringsplan. Allerlei combinaties van financiering zijn mogelijk. Vanuit de banken is het spreiden van risico de belangrijkste reden voor het combineren van financieringsvormen. Een toegezegde financiering kan een bank verder overtuigen van de financiële haalbaarheid van het businessplan. Bovendien is minder bancaire financiering nodig, wat direct de financieringskans bij een bank vergroot en dus de slagingskans van uw financieringsplan.

Netwerk alternatieve financiers

Sophista heeft daarom de laatste jaren een netwerk van alternatieve financiers opgebouwd, bestaande uit participatiemaatschappijen en informal investors. We begeleiden ondernemers in het volledige financieringstraject, van het bepalen van de financieringsbehoefte, het financieringsplan opstellen, risico analyses, exploitatiecycli, zekerheidsstellingen, bedrijfswaarderingen tot de definitieve financieringsaanvraag bij de meest geschikte vermogensverstrekker.
 

[1] Economic Survey of the Netherlands 2014 - OESO

KOM ONS

 

TEAM VERSTERKEN
 

BEKIJK DE VACATURES

Maak kennis met 

 

DE MENSEN

 

VAN SOPHISTA

 

OVER SOPHISTA
 

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10