Werkwijze waardering bedrijf

Bij de waardering van een bedrijf dient voor de economische waarde niet zo zeer te worden uitgegaan van de boekhoudkundige winst en eigen vermogen, maar van een waardering op basis van (toekomstige) geldstromen en het risicoprofiel van de onderneming. Boekhoudkundige winst is door boekhoudkundige regels te beïnvloeden, waardoor niet altijd het juiste rendement van de onderneming wordt weergegeven.

Analyse ondernemingsrisico’s en toekomstige vrije geldstromen

Bij een investeringsbeslissing gaat het om het verwachte rendement op het geïnvesteerde vermogen wat je minimaal wilt terugverdienen. Daarbij is bepalend in welke positie een onderneming zich bevindt en welke strategie en verwachtingen de onderneming voor ogen heeft. We kijken bij de waardering van een bedrijf niet alleen naar de jaarcijfers, maar grijpen ook terug op trends en ontwikkelingen vanuit de historie, analyseren branche informatie, bestuderen macro-economische rapportages van financiële instellingen en brancheorganisaties, verwerken statistische marktgegevens en valideren de prognoses van de directie. Na een analyse van deze gegevens krijgen we een toereikend en betrouwbaar beeld van de onderneming, de toekomstige vrije geldstromen en het risicoprofiel.

Waardering bedrijf

De toekomstige vrije geldstromen staan ter beschikking van de verschaffers van het vermogen en kunnen, zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt, aan de onderneming onttrokken worden. Deze geldstromen bepalen dus in combinatie met het risicoprofiel van de onderneming de feitelijke waarde van de onderneming.

Waarderingsmemorandum

De bevindingen van de waardering van het bedrijf worden gepresenteerd in een waarderingsmemorandum, met daarin onder andere een toets met andere waarderingsmethoden, de verschillende uitgewerkte scenario’s en een gevoeligheidsanalyse. 
 
Neem contact met ons op voor meer informatie over de waardering van een bedrijf. 

KOM ONS

 

TEAM VERSTERKEN
 

BEKIJK DE VACATURES

Maak kennis met 

 

DE MENSEN

 

VAN SOPHISTA

 

OVER SOPHISTA
 

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10